Elektrohypersenzitivita (EHS) a lázeňský efekt

Elektrohypersenzitivita (EHS)

Je nutné zmínit, že již od 60. let minulého století jsou sledovány subjektivní potíže lidí, dnes se tento fenomén označuje jako přecitlivělost na elektromagnetické pole (EHS elektrohypersenzitivita). Postižení lidé uvádějí nespecifické zdravotní symptomy, stěžují si na bolesti hlavy, na oči spojené se slzením, na únavu spojenou s celkovou slabostí. V noci mají neklidný a povrchní spánek, jsou ospalí ve dne. Tito lidé mají proměnlivou náladu, jsou mnohdy podráždění, až nesnášenliví. Projevují se u nich hypochondrické reakce a mají pocit strachu. Někdy pociťují nervové napětí, nebo naopak duševní skleslost, spojenou s útlumem intelektuálních funkcí, hlavně snížením paměti. Dále se projevuje neschopnost rozhodování či obtíže ve sféře pohlavního života. Tyto případy jsou však prokazatelně uváděny v souvislosti neionizujícího záření s vlivem vysokofrekvenčních polí (VF), tj. od 100 kHz do 10 GHz. Účinek na lidské buňky je v podstatě shodný jako u nízkofrekvenčních polí (NF), viz obrázek mechanizmus účinků elektromagnetického vlnění. Ovšem s tím rozdílem, že přes 40 let trvající lékařský výzkum v působení nízkofrekvenčních indukovaných proudů v tkáni člověka zjišťuje účinek pozitivní na organizmus (při dodržení možných kontraindikací), avšak naopak elektromagnetické pole vysokofrekvenční při expozici na člověka je schopno působit na živé buňky destruktivně. Toto je dáno dalšími vlastnostmi vlnění: u magnetoterapie PEMF, za použití omezeného rozsahu pulzní modulace pole běžně do 100 Hz a omezené intenzitě pole až do 1T, je vlastnost elektromagnetického pole projevována magnetickými vlastnostmi tohoto druhu záření – magnetická indukce B v jednotkách [T], s netepelným účinkem; kdežto u vysokofrekvenčního pole magnetický účinek slábne a zůstává pouze elektrický, s tepelným účinkem – intenzita elektrického pole E [V/m]. Magnetoterapie vyráběná v ZES Brno, a.s., svými parametry má s ohledem na výše uvedené skutečnosti pouze tisíciny jednotek intenzity elektrického pole oproti schváleným limitům v dokumentech ICNIRP.
(zdroj: Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/informace-nrl)

Mechanizmus účinků elektromagnetického vlnění

obrázek: mechanizmus účinků elektromagnetického vlnění (SZÚ Praha: K. Marha, J. Musil, H. Tuhá)

Lázeňský efekt

Obecně:
Nejlepší způsob, jak se vypořádat s potenciálními nežádoucími účinky na léčbu PEMF, je předvídat je.
Protože magnetické terapie mají v těle tak širokou škálu účinků, není neobvyklé zažít určité nepohodlí, zejména když léčba právě začala. Je naší zkušeností, že k těmto reakcím dochází asi 5% času a mají tendenci být častější, když je léčeno celé tělo, na rozdíl od místních léčebných postupů.

Nežádoucí reakce na PEMF:
Většina nežádoucích účinků je mírná a dočasná a lze je zvládnout jednoduše pokračováním v terapii. U jedinců s elektrickou přecitlivělostí a elektromagnetickou přecitlivělostí jsou tyto reakce častější a nepříjemnější. V důsledku toho musí být magnetická terapie zřídka přerušena.
Magnetické terapie mohou změnit krevní oběh, stimulovat opravu buněk a tkání, stimulovat nervové buňky, způsobit relaxaci, ovlivnit krevní tlak a srdeční frekvenci, změnit absorpci léků a živin, ovlivnit pohyb energie akupunktury, stimulovat změny vidění, mimo jiné mnoho dalších akcí. Takže dochází k přehnaným vnímáním nebo měřitelným tělem.
Možné zjištěné nežádoucí reakce:
Náhlé zvýšení oběhu, zejména v ischemických tkáních (oblasti s omezeným nebo sníženým průtokem krve), může vést k nepohodlnému zvýšení oběhu na krátkou dobu po aplikaci magnetického pole. Zvýšení oběhu, i když je obvykle žádoucí účinek, může vést k nárůstu oxidačního stresu. Je žádoucí mít dostatečnou antioxidační podporu v těle před zahájením léčby (např. užívání vitamínu C).
Když jsou nervové buňky náhle stimulovány, bolest může být dočasně zhoršena kvůli zvýšenému přenosu signálu v nervu a / nebo zlepšenému oběhu do nervů. Vidíme to u jedinců, kteří měli předchozí zlomeniny nebo jizvy. Magnetická pole aplikovaná distálně do místa zlomeniny nebo jizvy mohou dočasně způsobit bolest v místě zlomeniny. Pokud je v těle více blokád, může magnetické ošetření způsobit jev "pronásledování bolesti".
V této situaci, když je jedna oblast ošetřena a vylepšena, další oblast, která mohla být tichá, nyní začíná vykazovat bolest nebo nepohodlí. Tyto problémy obvykle nejsou problémem, ale měly by být uznány jako normální důsledek magnetické terapie. V některých situacích, kdy magnetická terapie způsobuje bolest v části těla, která normálně nemá bolesti, může to být známkou neidentifikovaného základního problému v této části těla a mělo by se zvážit lékařské vyhodnocení. V tomto případě slouží magnetická terapie jako proces včasného varování.

Ostatní vlivy PEMF na tělo:
Magnetické terapie obvykle snižují krevní tlak a snižují srdeční frekvenci, což jsou akce, které jsou téměř vždy pozitivní. Tyto akce mohou představovat obavy pro jednotlivce, kteří jsou starší, pokud jde o léky s účinkem na snížení krevního tlaku, jsou křehké, mají labilní nebo snadno pozměněné krevní tlaky, byli na rozsáhlém odpočinku v posteli, jsou v šoku nebo mají ohromující systémovou infekci, nebo kteří mají nelehké kompenzační vaskulární reflexy. Protože lidé v těchto situacích mohou mít mdloby, když stoupají ze sedu nebo v poloze, měli by být upozorněni na tuto možnost a na potřebu umožnit stabilizaci krevního tlaku a / nebo srdeční frekvence při změně polohy. Obvykle se tyto reakce ustálí, když magnetická terapie pokračuje a stabilizuje tělesné funkce.
Občas se také vyskytují obecné reakce, zejména u těch, kteří mají nebo jsou podezřelí z citlivosti na magnetického pole. Možné reakce zahrnují: zvýšenou únavu, zhoršení spánku, zvýšenou bolest, neurčitou slabost nebo ztrátu energie, kovovou chuť, závratě, "mozkovou mlhu", žízeň, zvýšené močení, teplo, chladové pocity, pichlavé pocity v kůži, barvy v vizuální pole, těžkost končetin a palpitace.
Předpokládá se, že lidé, kteří tyto reakce zažívají, mají systémovou hemodynamickou nebo autonomní nestabilitu a / nebo neurotoxicitu v důsledku chronických infekcí, chemické citlivosti nebo environmentální toxicity. Mnoho z nich má syndromy chronické regionální bolesti, fibromyalgie a / nebo syndrom chronické únavy. Stupeň reakcí citlivosti určí přístup, který je třeba provést s úpravou magnetoterapie.
Pokud jsou nežádoucí účinky netolerovatelné, můžete je zmírnit provedením malých změn v protokolech. Tyto změny zahrnují snížení intenzity, zkrácení doby léčby a omezení množství léčeného těla. Tyto změny by měly být nezbytné pouze krátkodobě, protože takové reakce mají tendenci relativně rychle klesat s pokračující léčbou.
(zdroj: William Pawluk, M.D., M.Sc.)

Opatření:
V případě "lázeňského efektu", tedy zhoršení bolestivosti v prvních 3-4 dnech aplikace magnetoterapie, je v návodu k použití uvedena možnost nastavení – snížení intenzity magnetického pole při subjektivním zhoršení zdravotních potíží v počátku aplikace. Jde o prvopočáteční nepříznivé pocity při léčbě bolestivých stavů např. pohybového aparátu – artróza. Použité klinické studie však dokazují u magnetoterapie při pravidelném používání zlepšení pohybového i bolestivého skóre jak u srovnání s placebem, tak u použití farmaceutik, dále zkvalitnění stavu kostní a chrupavkovité tkáně. Možný efekt zvýšení bolestivosti, kdy má pacient možnost snížit intenzitu magnetického pole na přístroji, nebo snížit periodu aplikací magnetoterapie, je způsoben zahájením hojivých procesů v tkáni, funkční změnou v cévním zásobení, tj. prokrvení.
Nejedná se tedy o hypersenzitivitu na elektromagnetické pole, ale tento efekt je obecně projevem zahájení oživení exponované tkáně, kde je proces popsán i na buněčné úrovni, jako čištění buněk tkáně od zplodin způsobující zánět, funkční vázání kalcia, rychlejší prokysličení buňky apod.
V případě neklinického uživatele je v návodu uvedena tabulka, jak pokračovat v aplikaci v případě zvýšení bolestivosti postiženého místa (viz tabulka).

Způsob aplikace při zvýšení bolestivosti

Obsluha ZP může tedy nastavit intenzitu magnetického pole od 10% do 100% magnetické indukce. Maximální hodnoty magnetického pole při 100% u výrobku ZES Brno, a.s., jsou identické s hodnotami obdobných zařízení z klinických studií vzhledem k velmi úzkému rozsahu intenzity použitých při nízkoindukční pulzní magnetoterapii.

Máte zájem o vlastní magnetoterapeutický přístroj?
Již za několik hodin můžete mít magnetoterapeutický přístroj kdekoliv, kde ho potřebujete a začít s léčbou či regenerací
Přečtěte si další články:
Chci poradit
Vše přímo od výrobce: splňujeme veškeré normy pro zdravotnické prostředky, nabízíme prodlouženou záruku, servis a zákaznickou podporu a péči.
Magnetoterapeutické přístroje Renaissance
© Magnetoterapie Renaissance® Bezplatná infolinka 800 810 800 E-mail: info@pulzni-magnetoterapie.cz