Zkušenosti s magnetoterapií Renaissance z rehabilitačních stacionářů

Denní rehabilitační stacionář Vlaštovka, Hodonín

Denní rehabilitační stacionář Vlaštovka, Hodonín

Magnetoterapeutické přístroje používáme pro odstranění svalového napětí, zmírnění bolesti, lepšímu prokrvení i pro posílení imunitního systému. Je velice výhodné používat tyto přístroje před a po rehabilitačním cvičení, touto kombinací lze dosáhnout velmi výrazného zlepšení stavu. Používání nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie se stalo nedílnou součástí léčby pohybového aparátu, přispívá k celkové tělesné harmonii a tím zvyšuje kvalitu poskytované péče.

Zobrazit referenci
Sdružení Piafa ve Vyškově

Sdružení Piafa ve Vyškově

Ve sdružení "Piafa" ve Vyškově používáme magnetoterapeutické přístroje značky Renaissance. Výborné na těchto přístrojích je to, že jsou přenosné, což nám velice vyhovuje, jelikož jezdíme hodně po táborech, máme různé víkendové akce, kde tyto přístroje hlavně využíváme.

Zobrazit referenci
Sdružení Veleta, o.s., sdružení zdravotní a sociální pomoci

Sdružení Veleta, o.s., sdružení zdravotní a sociální pomoci

Dobrý den, chtěla bych poděkovat jménem svým, ale hlavně jménem všech klientů ze Sdružení Veleta o.s., kteří využívají k rehabilitaci váš přístroj Renaissance pro pulzní magnetoterapii. Oceňují především to, že mohou rehabilitovat v pohodlí a klidu jejich přechodného domova. Již z počátku při používání magnetoterapie udávali uvolňování spasmů a zmírnění bolesti. Funkce přístroje má na ně blahodárný vliv.

Zobrazit referenci
Střední škola pro tělesně postižené Gemini Brno, p.o.

Střední škola pro tělesně postižené Gemini Brno, p.o.

Magnetoterapii používáme hlavně při poruchách pohybového systému a na uvolňování spasmů. Nejmarkantnější výsledky jsou u snižování bolesti a zlepšení hybnosti. U klientů, kteří jsou na vozíčku se magnetoterapie používá také a to hlavně proto, že sezením na vozíčku se oslabuje svalový aparát, nastávají bolesti a magnetoterapie tyto bolesti zmírňuje. V souhrnu se dá říci, že aplikace magnetoterapie velmi zkvalitnila činnost našich klientů.

Zobrazit referenci
Základní Škola Speciální, Blansko, Žižkova 27

Základní Škola Speciální, Blansko, Žižkova 27

Ceníme si především efektu a vlivu na peristaltiku i jejich celkové zlepšení, imunitu, a samozřejmě dalších pozitivních vlivů jako je například zlepšení a úprava svalových tonů, protizánětlivý efekt a analgetický (protibolestivý) efekt. U dětí, které jsou po operaci, si ceníme zlepšení regenerace, kterou tím podpoříme. U těžších dětí a vozíčkářů se nám tento léčebný efekt velmi osvědčil a potvrdil při zlepšení jak peristaltiky, tak imunity a u děvčat i u gynekologických problémů. Výsledek je opravdu výrazný.

Zobrazit referenci
ALKA, o.p.s., Praha

ALKA, o.p.s., Praha

Naše rehabilitační lékařka od svého začátku působení v Alce tvrdila, že pořízení magnetu by bylo pro naše klienty velice přínosné, neboť účinky budou mít vliv na odstranění svalového napětí, zmírnění bolesti, rozšíření cév, k posílení funkce kostní a vazivové tkáně a zlepšení funkce imunitního systému. Velice přínosné je i to, že u postižených lidí se dobře aplikuje.

Zobrazit referenci
Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici Ostrava

Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici Ostrava

V našem dětském rehabilitačním stacionáři využíváme 3 magnetoterapeutické přístroje, které používáme v plném rozsahu. Výhodou je možnost zapůjčení přístrojů pacientům do domácnosti a tím nepřerušit terapii ani o víkendech.

Zobrazit referenci
Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10 a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10

Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10 a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10

Terapie pomocí magnetů je velmi oblíbená. Používáme ji jako doplňující léčbu i u dospělých. Režim regenerace je vhodný pro naše žáky při procesu hojení a pro regeneraci buněk po frakturách. Režim bolesti potlačuje bolestivé stavy, které doprovází naše žáky s poruchou pohybového aparátu.

Zobrazit referenci
Domov pro osoby se zdravotním postižením - Srdíčko, Brno

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Srdíčko, Brno

Využití magnetoterapeutického přístroje v našem zařízení pomáhá klientům zmírnit některé zdravotní potíže, jako bolestivé stavy, nebo slouží pro regeneraci. Přístroj pozitivně ovlivňuje navození dobré nálady a psychické pohody, což je u těchto osob neocenitelné.

Zobrazit referenci
Domov pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek, Brno

Domov pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek, Brno

Magnetoterapii využíváme jak u mobilních, tak i imobilních klientů a oceňujeme především možnost přenášení přístrojů a jejich variabilitu. Osvědčila se nám zejména při léčbě bolesti a kožních defektů. U klienta s velkým, nehojícím se kožním defektem došlo po 3 měsících při aplikaci 2x/den s využitím programu regenerace k úplnému zhojení.

Zobrazit referenci
Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, Boskovice

Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, Boskovice

Účinky magnetoterapie nám zlepšují práci v dětské léčebně a to hlavně s terapií dětí s dětskou mozkovou obrnou všech druhů kombinací. Po aplikaci přístroje Renaissance se nám podstatně lépe s dětmi cvičí, hlavně Vojtovou metodou, děti jsou volnější, není vyjádřen tolik spasmus, který tuto chorobu provází.

Zobrazit referenci
Jitro Olomouc, o.p.s. - občanské sdružení rodičů a přátel postižených dětí

Jitro Olomouc, o.p.s. - občanské sdružení rodičů a přátel postižených dětí

Protože známe dobře účinky magnetoterapie, zejména její analgetický účinek, tak ji využíváme zejména při bolestivých onemocněních, jako chronické bolesti kloubů nebo zad a také u gynekologických problémů u dívek. Protože známe dobře její regenerační a hojivý účinek, tak ji využíváme po operaci - pro zhojení a regeneraci tkáně, jizev, ale také kostí. Využíváme ji také pro antiedematozní účinek.

Zobrazit referenci
Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4

Vzhledem k tomu, že naše škola vzdělává děti a žáky s velmi těžkým mentálním postižením a s kombinovanými vadami, jsou přístroje v hojné míře využívány. Magnetoterapii používáme hlavně pro zmírnění bolestí při deformitách páteře, při hojení operačních zásahů do pohybového systému i náhlých akutních bolestí zad, kloubů a páteře vůbec.

Zobrazit referenci
MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktická škola Elpis, Brno

MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktická škola Elpis, Brno

Na magnetoterapeutických přístrojích Renaissance typu PRIMO C a MEDICO určených pro magnetoterapii, oceňuji především jejich skladnost, snadnou manipulaci a ovládání. Po relativně krátké době jejich užívání na našem pracovišti je možno pozorovat u klientů mírné uvolnění svalových spasmů a tím i zlepšení rozsahu pohybu, dochází též ke zlepšení aktivní hybnosti - pravděpodobně v důsledku analgetického účinku po aplikaci magnetoterapie.

Zobrazit referenci
Rehabilitační stacionář Nivy Zlín

Rehabilitační stacionář Nivy Zlín

Na přístrojích firmy Renaissance nejvíce oceňujeme jejich snadnou a logickou obsluhu, skladnost, nízkou hmotnost a v neposlední řadě i možnost hygienické povrchové údržby jednotlivých aplikátorů. Výhody bezkontaktní léčby magnetickými přístroji spatřujeme rovněž v komfortu pro samotné klienty. Děti během magnetoterapie nezažívají žádné nepříjemné ani rušivé vjemy, mohou zůstat oblečeny a věnovat pozornost poslechu pohádek, hudby nebo sledování televize. Líbí se nám, že aplikace magnetického pole je možná přímo v prostorách herny, zahrady nebo venkovní terasy, kde děti často společně pobývají.

Zobrazit referenci
Střední, základní a mateřská škola Jistota, o.p.s. Tetín 1, Prostějov

Střední, základní a mateřská škola Jistota, o.p.s. Tetín 1, Prostějov

V naší Střední, základní a mateřské škole Jistota, o.p.s. v Prostějově jsou děti s kombinovanými vadami a většinou diagnostikované DMO spastické formy. U těchto dětí především využíváme magnetoterapii značky Renaissance s režimem regenerace, kdy u nich potřebujeme zvýšit prokrvení spastických končetin a následně uvolnění svalového napětí.

Zobrazit referenci
Ústav sociální péče Křižanov

Ústav sociální péče Křižanov

Naše dosavadní zkušenosti s "magnety" jsou příjemné a pozitivní. Zatím jsme aplikovali magnetoterapii u klientů s artritickými změnami na kloubech dolních končetin, u bolestivých stavů v bederní páteři a po čerstvých zlomeninách. Musím říci, že všichni reagovali na terapii dobře a nevypozorovala jsem doposud žádné problémy. Za velkou výhodu považuji přenosnost přístroje a tedy i možnost použití jinde než na rehabilitaci. Vzhledem k počtu a diagnózam našich klientů rozhodně budeme v aplikacích magnetoterapie pokračovat i nadále.

Zobrazit referenci
Zámeček Střelice

Zámeček Střelice

Při používání magnetoterapie značky Renaissance jsme u našich uživatelů pozorovali velký přínos využívání magnetoterapie v Zámečku Střelice a to zejména účinky zmírnění a odstranění bolesti a otoků, protizánětlivé účinky, posílení vazivové tkáně, posílení a zlepšení funkce imunitního systému, stabilizaci krevního tlaku.

Zobrazit referenci

Rychlý přehled vybraných rehabilitačních stacionářů, ve kterých se používají magnetoterapeutické přístroje Renaissance

Máte zájem o vlastní magnetoterapeutický přístroj?
Již za několik hodin můžete mít magnetoterapeutický přístroj kdekoliv, kde ho potřebujete a začít s léčbou či regenerací
Podívejte se na hlavní důvody, proč si vybrat magnetoterapeutické přístroje Renaissance
Chci poradit
Vše přímo od výrobce: splňujeme veškeré normy pro zdravotnické prostředky, nabízíme prodlouženou záruku, servis a zákaznickou podporu a péči.
Magnetoterapeutické přístroje Renaissance
© Magnetoterapie Renaissance® Bezplatná infolinka 800 810 800 E-mail: info@pulzni-magnetoterapie.cz