Limitovaná prázdninová nabídka: 3 aplikátory za cenu jednoho časově omezená nabídka od 18. 6. 2024 do 18. 7. 2024 nebo do vyprodání zásob Přejít k nabídce

Magnetoterapie a zdraví v souvislostech

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti

Základní vlastností této přirozené a úspěšné metody je regenerace buněk, tedy regenerace tkání, orgánů a celého lidského těla, ale i zvířecích tkání a rostlinných buněčných struktur. Pomocí magnetických pulzů lze úspěšně podpořit také regeneraci periferních nervů. Nervová vlákna regenerují díky pulznímu magnetickému poli 3x rychleji, než ta, která nebyla vystavena magnetickému poli.

Zobrazit článek
Znalosti o léčebných frekvencích spadají do hlubokého dávnověku lidstva

Znalosti o léčebných frekvencích spadají do hlubokého dávnověku lidstva

Léčebná síla magnetů je známa velmi dlouho, věděli o ní naši předkové na všech kontinentech a používali ji i mniši ve starém Tibetu. Také ve starověkém Egyptě měli neuvěřitelné znalosti o frekvencích a magnetických silách. Dávné civilizace dobře věděly, že jakmile není v rovnováze frekvence buněk, tak dochází k poškozování organizmu. Síla magnetu je zmiňována i ve starých náboženských textech Hindů a ve Védách už před 4 000 lety. V Číně byla napsána kniha na toto téma již 2 000 let před Kristem. Byla to "Kniha vnitřní medicíny" od Žlutého císaře. V době od 8. do 4. století před Kristem se o léčivých účincích magnetů zmiňují četní řečtí filosofové a učenci, mezi nimi i Platón, Homér a Aristoteles. Magnetizmus dobře znali i ve staré Mezopotámii.

Zobrazit článek
Bez pevného zdraví nelze pomýšlet na špičkové výkony

Bez pevného zdraví nelze pomýšlet na špičkové výkony

Bez pevného zdraví, silné imunity a neustálé regenerace sportovce nelze pomýšlet ani na vítězství, ani na špičkové sportovní výkony. Velmi přínosným pomocníkem na cestě ke špičkovým i výkonnostním výkonům sportovců je vedle kvalitní stravy plné enzymů a pravidelného pitného režimu, zejména neinvazní a naprosto bezpečná regenerační metoda – magnetoterapie.

Zobrazit článek
Degenerativní procesy jsou výslednicí patologické přeměny buněk

Degenerativní procesy jsou výslednicí patologické přeměny buněk

Je známo, že jednou ze základních příčin smrti starých lidí jsou silné degenerativní procesy v těle a následná rakovina, která vzniká jako výslednice patologické přeměny buněk. Ty si z důvodu naší trestuhodné nevšímavosti, často mnohem dříve než bylo záhodno, "odžily" svůj životní cyklus. Lidé ale díky svému podstatně zdravějšímu životnímu stylu, průběžné detoxikaci, dostatku kyslíku v buňkách, pohybu, alkalizací organismu a průběžné harmonizaci nenarušeným magnetickým polem, mohou velmi intenzivně stimulovat své buňky ke zdraví, kráse a bouřlivé regeneraci. Toto vše má za následek výrazné prodloužení životnosti všech buněk a tím také i našeho života.

Zobrazit článek
Detoxikace těžkých kovů

Detoxikace těžkých kovů

Velmi vysoké procento obyvatelstva trpí otravami těžkými kovy a v důsledku toho i alergiemi a zamořením střev kvasinkami kandida. Bez vyloučení těchto zrádných jedů je jakákoli další terapie jen stěží možná. Zvláště rtuť blokuje v nervových buňkách vylučování ostatních jedů z životního prostředí a brání přirozenému fungování vegetativního nervového systému. Existuje celá řada metod, které pomáhají těžké kovy z lidského organismu vyloučit. Řada jich však nedodrží to, co slibuje

Zobrazit článek
Dostatek kyslíku je základem zdravého života

Dostatek kyslíku je základem zdravého života

Pojivové tkáně jsou v lidském těle v důsledku špatného životního stylu ucpány tak mohutně, že okolí usazenin již nemůže opustit žádná látka. Výsledkem této situace je stále silnější překyselování s neustále bouřlivější reakcí v orgánech a tkáních, které od určité doby již nemohou plnit své původní úkoly.

Zobrazit článek
Důsledky kyselinotvorné stravy a postupného zakyselení

Důsledky kyselinotvorné stravy a postupného zakyselení

Problém překyselení byl v minulosti dosti zanedbáván. Překyselení vzniká pomalu, po celá léta, lidé se postupně přizpůsobují patologickým změnám a vnímají je často teprve tehdy, když jsou potíže již velmi prudké. Také zatížení odpady a zahlenění nevnímají všichni lidé stejně, i když se podobně stravují a dodržují stejný životní styl. Příznaky jsou zpočátku nenápadné. Tkáně, především podkožní pojivové tkáně, je možné přeplnit odpadem a kyselinami, aniž by se to projevilo bolestmi

Zobrazit článek
Kontaminace těla těžkými kovy

Kontaminace těla těžkými kovy

Otravu těžkými kovy nám signalizuje přemnožení kvasinek v těle, které je v úzké souvislosti s touto otravou. Napadení kvasinkami je v téměř všech případech důsledkem otravy těžkými kovy. Jako zdroje otravy přicházejí v tomto případě v úvahu hlavně kovy používané ve stomatologii, především amalgám a palladium. Institut pro přírodní léčení zjistil v rámci jedné amalgámové studie, že 90 % pacientů trpělo napadením střev kvasinkami, které zmizely pouze v případě, když byly z organismu odstraněny těžké kovy. Kandida a jiné kvasinky jsou typickým důsledkem otrav těžkými kovy

Zobrazit článek
Likvidace volných radikálů

Likvidace volných radikálů

Likvidace volných radikálů je jedním z logických vysvětlení všeobecné schopnosti vitamínu C v léčbě tolika rozličných onemocnění. Radikály jsou molekuly, které mají nespárované elektrony a vznikají při poškozování buněk, ale vznikají také při přirozených metabolických procesech. Řetězovou reakcí se přenáší na další buňky tak, že radikál ukradne chybějící elektron sousední molekule a ta zase své sousední molekule. Část radikálů unikne naší imunitě a právě to je jeden z důvodů stárnutí

Zobrazit článek
Magnetoterapie – cesta ke zdraví pro 3. tisíciletí

Magnetoterapie – cesta ke zdraví pro 3. tisíciletí

Pulzní magnetoterapie je léty prověřená a účinná léčebná metoda, kterou uznává jak alternativní, tak i klasická medicína. Často je nazývána jako terapie třetího tisíciletí. Používá se úspěšně na profesionálních klinikách i špičkových zdravotnických zařízeních. Díky mnohaletým zkušenostem s jejím velkým přínosem pro celkové ozdravné procesy a také díky její naprosté bezpečnosti a jednoduché obsluze ji lze používat i v domácím prostředí. Magnetoterapii mohou sami bez problémů používat nejen děti, ale i senioři v pokročilém věku. Celá řada zvěrolékařů ji také používá při léčbě našich "domácích zvířecích mazlíčků". Úspěšně také pomáhá vyléčit nemocné šlachy, nohy a kopyta dostihových koní a prodlužuje tak jejich sportovní kariéru a zároveň zachraňuje majitelům koní jejich veliké investice.

Zobrazit článek
Oslabování přirozené imunity

Oslabování přirozené imunity

Pojďme si pojmenovat některé faktory, které oslabují přirozenou imunitu.

Zobrazit článek
Paměť funguje na základě bezchybné elektromagnetické bilance v paměťových buňkách

Paměť funguje na základě bezchybné elektromagnetické bilance v paměťových buňkách

Měli bychom si uvědomit, že vše, co si pamatujeme je také závislé na bezchybné elektromagnetické bilanci v našich paměťových buňkách. Naše paměť je udržována v kondici díky dostatečně velkému magnetickému poli okolo naší hlavy. Toto elektromagnetické pole je propojeno s každou buňkou mozku a to díky magnetickým polím uvnitř každé buňky. Kvalita naší paměti tedy bezprostředně závisí na dostatečné intenzitě magnetického pole v našich buňkách. Pokud v nich klesne magnetické pole pod únosnou míru, tak se naše paměť začne oslabovat a pokud poklesne ještě více, tak může být dokonce vymazána. Nedostatek intenzity magnetického pole je také jednou z příčin senility a duševních onemocnění.

Zobrazit článek
Podporujte svou přirozenou homeostázu

Podporujte svou přirozenou homeostázu

Již v dávné minulosti byly nádory, vyrážky, výrůstky a ekzémy považovány za vnější projevy vnitřních potíží. Jakmile se nemoc vytěsnila ze skrytých zákoutí těla, tak se přistupovalo k potlačování těchto vnějších projevů. Prostřednictvím různých sprejů a roztoků se působilo na tyto nepříjemné projevy v místě postižení, ale už se nebral v úvahu organismus jako celek a to, že tyto projevy jsou projevem mnohem závažnější nerovnováhy. Naše moudré tělo reaguje na útočící nemoci tak, že je vytlačí do pro něj nejbezpečnější části a tou je kůže. Tímto ochraňuje naše životně důležité orgány, játra, srdce, plíce, ledviny. Proto je nemoudré potlačovat kožní projevy a zatlačovat je zase zpět do těla. Úleva, která přijde, je jen krátkodobá a skutečný problém si pak hýčkáme uvnitř.

Zobrazit článek
Přejídání a půst

Přejídání a půst

V první části tohoto článku se zabýváme tím, co se děje, pokud se přejídáme. V druhé části článku pak představujeme půst jako příležitost umožnit tělu obnovovat se.

Zobrazit článek
Respektujme přirozené biorytmy

Respektujme přirozené biorytmy

Člověk v minulosti pozorně naslouchal rytmům přírody, rozuměl jim a ctil je. Moderní doba sice přinesla mnohé technické vymoženosti, ale všudypřítomné ignorantství vůči přírodním zákonům přináší lidem i plíživou zkázu. Celková magnetická bilance úzce souvisí s našimi biorytmy. Ty se řídí 24 hodinovým cyklem a zodpovídají za celou řadu biologických funkcí – za tělesnou teplotu, tlak krve, hladinu hormonů v krvi i za naši náladu.

Zobrazit článek
Zmagnetizovaná voda

Zmagnetizovaná voda

Lidské tělo je tvořeno více jak 70 % z vody, která umožňuje, aby v něm probíhaly všechny metabolické pochody, účinný přenos látek, průběžná detoxikace těla, tedy odstraňování zplodin a všech odpadních látek, které vznikají v procesu látkové přeměny. Veškerá voda obsažená v našem těle se vymění za patnáct dní, a proto je životně důležité dodržovat dostatečný příjem tekutin, což jsou alespoň 3 l vody v různé podobě, a to vody ne jen tak ledajaké. Kvalita konzumované vody jako základní pralátky a nositelky života by měla být co největší, protože je synonymem života, zdraví, bezpečné a rychlé detoxikace, dlouhověkosti, pružnosti i krásy.

Zobrazit článek

V této části našeho webu (rubrika "O magnetoterapii") Vám přinášíme komplexní informace o magnetoterapii, které jsou sesbírány především z veřejně dostupných zdrojů. Průběžně zde zveřejňujeme publikované odborné studie, zkušenosti odborníků a odborných pracovišť i domácích uživatelů. Najdete tu články na různá témata, která se týkají magnetoterapie, nebo s magnetoterapií úzce souvisí. Doplňujeme zde také zajímavosti a inspirace z oblasti zdraví.

Záměrně v této rubrice publikujeme informace, prezentované z hlediska "klasické medicíny", "celostního pohledu" i různých "alternativních přístupů". Veškeré informace, které zde zveřejňujeme, Vám předkládáme především jako podněty k zamyšlení.

Upozornění: Veškeré informace na těchto stránkách jsou obecného charakteru. Nevyužívejte tento obsah či jakýkoliv jiný obsah na internetu ke stanovení diagnózy. Správnou diagnózu může vždy stanovit pouze odborný lékař. Neodkládejte návštěvu lékaře a řešte svůj zdravotní stav včas.

Máte dotaz? Zajímají Vás bližší informace o magnetoterapii?

Zavolejte nám na naši bezplatnou infolinku (+420) 800 810 800, nebo nám odešlete jednoduchý formulář pro rychlý dotaz a my se Vám ozveme. Rádi Vám s čímkoliv poradíme.

MÁM DOTAZ
Chci poradit
Upozornění: Nevyužívejte obsah těchto webových stránek, nebo jakýkoliv jiný obsah na internetu ke stanovení diagnózy. Správnou diagnózu může vždy stanovit pouze odborný lékař. Neodkládejte návštěvu lékaře a řešte svůj zdravotní stav včas.
Kontraindikace pro použití magnetoterapie: elektronické lékařské zařízení, v období těhotenství, při krvácení. Více o kontraindikacích zde.
Čtěte návod na obsluhu před použitím.
Prodloužená záruka Snadná obsluha Český výrobek Prověřená kvalita Zákaznická podpora
Magnetoterapeutický prostředek Duo Forte je přístroj určený k léčbě nízkofrekvenčním magnetickým polem v domácím i klinickém prostředí. Duo Forte je aplikovatelný k léčbě v rámci fyzioterapie, také se zaměřením na konkrétní zdravotní obtíže.
Vše přímo od výrobce: nabízíme prodlouženou záruku, servis a bezplatnou zákaznickou podporu a péči.
© Magnetoterapie Renaissance® Bezplatná infolinka (+420) 800 810 800 E-mail: info@pulzni-magnetoterapie.cz
Limitovaná prázdninová nabídka: 3 aplikátory za cenu jednoho časově omezená nabídka od 18. 6. 2024 do 18. 7. 2024 nebo do vyprodání zásob Přejít k nabídce